Sản phẩm

Nấm Hải Sản (Bạch Tuyết)

20.000 


DANH MỤC

 • Quy cách: Gói 150gr, 250gr, 1kg
 • Trọng lượng: Thùng 6kg, 10kg
 • Số lượng:
  • 40 gói 150gr (thùng 6kg)
  • 40 gói 250gr (thùng 10kg)
  • 10 gói 1kg (thùng 10kg)

Mô tả chi tiết

 • Quy cách: Gói 150gr, 250gr, 1kg
 • Trọng lượng: Thùng 6kg, 10kg
 • Số lượng:
  • 40 gói 150gr (thùng 6kg)
  • 40 gói 250gr (thùng 10kg)
  • 10 gói 1kg (thùng 10kg)
Viết đánh giá