Sản phẩm

Váng Đậu

90.000 


DANH MỤC

  • Quy cách: Gói 1kg
  • Trọng lượng: Thùng 10kg
  • Số lượng: 10 gói 1kg (thùng 10kg)

Mô tả chi tiết

  • Quy cách: Gói 1kg
  • Trọng lượng: Thùng 10kg
  • Số lượng: 10 gói 1kg (thùng 10kg)
Viết đánh giá