Sản phẩm

Nấm Linh Chi Trắng

18.000 


DANH MỤC

 • Quy cách: Gói 125gr, 150gr
 • Trọng lượng: Thùng 6kg
 • Số lượng:
  • 48 gói 125gr (thùng 6kg)
  • 40 gói 150gr (thùng 6kg)

Mô tả chi tiết

 • Quy cách: Gói 125gr, 150gr
 • Trọng lượng: Thùng 6kg
 • Số lượng:
  • 48 gói 125gr (thùng 6kg)
  • 40 gói 150gr (thùng 6kg)
Viết đánh giá